Samen sterk

De sociale partners in de technische installatiebranche zetten zich vol overgave in voor veilig en gezond werken. ArboTechniek is het platform waarop deze samenwerking tussen werkgevers en medewerkers vorm krijgt. Waarom is veilig en gezond werken zo belangrijk? Hoe slaan de sociale partners de handen ineen om het thema op de agenda te zetten? Een openhartig duo-interview met twee bevlogen vertegenwoordigers van de sociale partners.

Mari Garcia en Stijn de Geus kunnen enthousiast vertellen over wat vanuit de perspectieven van respectievelijk bedrijven en medewerkers het belang is van veilig en gezond werken. Mari is bij werkgeversorganisatie Techniek Nederland verantwoordelijk voor het thema, terwijl Stijn actief is als teamleider duurzame inzetbaarheid bij vakbond FNV Metaal. Vanuit deze rollen vertegenwoordigen zij de belangen van werkgevers en medewerkers in de regiegroep van ArboTechniek.

"Iedereen moet elke dag gezond en veilig thuiskomen"

Mari Garcia

Fit en vitaal

Waarom is het voor de sociale partners zo belangrijk in te zetten op veilig en gezond werken? Mari: “Je ziet gewoon dat de impact van onveilig werken enorm is. Fysiek, financieel, organisatorisch. Maar er zitten ook belangrijke sociale aspecten aan vast. We willen allemaal zo fit en vitaal mogelijk blijven, zeker omdat we langer moeten doorwerken. Je wilt als bedrijf niet dat medewerkers in onveilige of ongezonde situaties komen door het werk. Iedereen moet elke dag gezond en veilig thuiskomen. Daar maken wij ons hard voor.” Stijn vult aan: “We zien nog steeds dat vakmensen in gevaarlijke of ongezonde situaties terechtkomen, met gevolgen voor de korte én lange termijn. Om dit te voorkomen bieden we medewerkers allerlei diensten aan waar zij gebruik van kunnen maken. Dit vormt een mooie aanvulling op de activiteiten van Techniek Nederland.”

 

Gemeenschappelijk belang

In het gezamenlijk optrekken ligt de kracht van ArboTechniek, erkent zowel Mari als Stijn. “Als het over zaken als loonsverhoging gaat zit er wel eens spanning in de relatie tussen werkgevers en medewerkers”, lacht Stijn. “Maar op het thema veilig en gezond werken is er een gemeenschappelijk belang. De werkgever heeft geen belang bij zieke medewerkers, en medewerkers willen elke dag veilig thuis komen. Dat vind ik het mooie aan dit onderwerp.” Mari kan zich hier goed in vinden. “Veilig en gezond werken is een thema dat continu onderhoud vereist. Het vraagt voortdurende inspanning en aandacht. Het is daarom belangrijk dat je elkaar vanuit verschillende perspectieven scherp houdt. De afgelopen jaren is wel gebleken dat vanuit ArboTechniek heel goed en prettig wordt samengewerkt tussen de betrokken partijen.”

"Het inzetten van de adviseurs blijkt een gouden greep"

Stijn de Geus

Gouden greep

Het project ‘Veilig en gezond gedrag in de installatiebranche’ rust op drie pilaren: ambassadeurs, adviseurs en leerkringen. Allereerst de ambassadeurs; wat is hun meerwaarde? Mari: “Onze regiomanagers en relatiemanagers gaan bij bedrijven langs om allerlei thema’s te bespreken. Veilig en gezond werken kan daarbij ook aan de orde komen; en bij vragen worden  de bedrijven doorverwezen naar ArboTechniek. Hetzelfde geldt voor de regiomanagers en branchecoaches van Wij Techniek. Op deze manier zijn honderden bedrijven bereikt.” Stijn ziet eveneens de grote waarde van de ambassadeurs. “Het blijkt een gouden greep te zijn geweest om hen in te zetten. Het bereik van de regiofunctionarissen is gewoon enorm groot. Mond-op-mondreclame werkt natuurlijk veruit het best.”

 

De branche verder helpen

Het echte succes van het project zijn misschien wel de adviseurs. Hoe kijken Mari en Stijn naar het werk dat zij de afgelopen twee jaar verzet hebben? Mari is enthousiast: “De adviseurs hebben een enorme meerwaarde, zo blijkt wel. Zij gaan echt in op individuele vraagstukken van bedrijven. Hier hebben we als sociale partners nooit eerder in kunnen voorzien, dus het is fantastisch dat dit nu wel kan!” Ook Stijn ziet de kracht van de adviseurs. “Zij zijn echt cruciaal in dit project. De adviseurs gaan écht met bedrijven en vakmensen aan de slag. Ze spreken dezelfde taal en zetten met hun concrete ondersteuning, zoals het helpen opstellen van een RI&E, een stap verder dan alleen het creëren van bewustwording. Ook uit het onderzoek blijkt dat hun inzet hoog gewaardeerd wordt. Met hun advies helpen zij de branche echt verder!”

Informatie ophalen

De derde pijler betreft de leerkringen voor vooral de grotere bedrijven. In de leerkringbijeenkomsten sparren arbofunctionarissen onderling over – soms ingewikkelde – arbothema’s. Mari en Stijn zien de meerwaarde van onderlinge gedachtewisselingen en intervisie. Mari: “Ik hoor hele positieve geluiden over de unieke opzet van de leerkringen. Door de informele opzet worden kennis en ervaringen goed met elkaar gedeeld. Bovendien is de opgedane kennis goed toepasbaar in de dagelijkse praktijk.” Stijn vult aan: “Door mensen met elkaar in gesprek te laten gaan over verschillende thema’s, haal je veel informatie op over wat er in de branche speelt. Daarmee kunnen de bedrijven die meedoen vooruit, maar ook ArboTechniek zelf.”

 

Punten ter verbetering
Uiteraard zijn er altijd punten waar aan gewerkt kan worden, ook bij het project ‘Veilig en gezond werken in de installatiebranche’. Mari en Stijn hebben hier wel ideeën over. Mari: “Het project loopt in het algemeen gewoon heel goed en de resultaten zijn uitstekend. Wat mij betreft kunnen de ambassadeurs nog wel iets beter worden toegerust om de verbinding met ArboTechniek te kunnen maken. Anderzijds zie ik ook kansen bij het structureel ophalen van behoeftes uit de branche.” Stijn voegt nog wat toe. “Een aandachtspunt voor mij zou het bereiken van individuele vakmensen zijn, zodat medewerkers ook invloed kunnen uitoefenen op de arbeidsomstandigheden. Hier liggen nog kansen voor veilig en gezond werken. Vanuit het gezamenlijke belang waar ik in geloof!”