Het gesprek blijven voeren

Samen veilig en gezond werken en de rol van de ArboTechniek-adviseur

In gesprek met Ron Maters, projectleider Bouw en Infra bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken ligt uiteraard bij opdrachtgevers, opdrachtnemers, werkgevers en werknemers. Daar waar nodig levert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie-SZW) met handhaving van de Arbowet een noodzakelijke bijdrage aan veilig en gezond werken in de technische installatiebranche. We gaan in gesprek met Ron Maters, projectleider Bouw en Infra bij de Inspectie. Wat is volgens hem het belang van veilig en gezond werken? Wat komt hij samen met zijn collega’s tegen in de branche? Welke stappen kunnen nog gezet worden? En hoe helpen de adviseurs van ArboTechniek hierbij?

 

“Wat veilig en gezond werken voor mij betekent?” Venlonaar Ron Maters glimlacht. “Uiteindelijk wil je gewoon zorgeloos genieten met de mensen die je dierbaar zijn. Op de korte en lange termijn. Dáár draait veilig en gezond werken om.” Vanuit zijn rol als projectleider Bouw en Infra bij de Inspectie SZW kent Maters de techniek goed. Hij stuurt een team van inspecteurs aan die regelmatig bij bedrijven op bezoek gaan.

 

Alle vakmensen in de keten

De Inspectie kiest een brede benadering bij haar handhaving op de Arbowet. “We kijken naar de gehele keten, van de ontwerpfase tot en met de sloopfase en proberen de gehele branche een spiegel voor te houden. Je zou het niet zeggen, maar zelfs de architect heeft al invloed op veiligheid en gezondheid. Als bijvoorbeeld op de tekentafel al rekening wordt gehouden met het veilig kunnen onderhouden van een pand, dan zet je al een goede stap. We hebben aandacht voor alle vakmensen die werkzaam zijn in deze keten, van opdrachtgevers en opdrachtnemers tot werkgevers en werknemers. De Inspectie zou graag zien dat de gehele keten een veilige en gezonde werkcultuur en daarmee veilig gedrag bespreekbaar maakt.”

"Laat je ondersteunen waar nodig"

Ron Maters

Veilig, of anders niet

De uitdagingen zijn groot, stelt Maters. “In de installatiebranche komen we helaas nog dagelijks overtredingen tegen.” Kan hij de vinger op de zere plek leggen? “Als ik afga op hetgeen wij constateren, dan zit het ‘m vooral in het cultuuraspect. De aanspreekcultuur laat in deze wat ruigere wereld soms nog te wensen over. ‘Ik heb het altijd al zo gedaan’, is een kreet die wij vaak horen. Ik zeg: ‘Werk veilig, of doe het niet!’. Dat is de cultuuromslag waar partijen zich hard voor moeten maken. We zien stappen; veel branches zijn echt bezig het gesprek op gang te brengen. Daar doen wij trouwens ook aan mee. We zijn dan weliswaar een handhavende organisatie, maar we willen wel het gesprek blijven voeren met vakmensen en bedrijven.”

 

Maak gebruik van de Arbo-adviseur

De adviseurs van ArboTechniek zetten zich dagelijks in voor veilig en gezond werken bij bedrijven in de installatiebranche. Ze zijn al bij honderden bedrijven op bezoek geweest en de teller loopt nog steeds. Merkt Maters iets van het werk dat zij doen? “Als Inspectie werken wij nog niet direct samen met de Arbo-adviseurs, maar zij zijn er dan ook voor de branche. Zij zijn kundig en leveren goed advies, wat hard nodig is. Mijn boodschap is dus: ‘Maak er gebruik van!’ De dialoog blijven voeren en je daarin blijven ontwikkelen. Natuurlijk, Arbowetgeving kan soms ingewikkeld zijn, waardoor het lastig is wat van jou als werkgever of werknemer wordt verwacht. Laat je dus ondersteunen waar dat nodig is. Als Inspectie-SZW juichen wij initiatieven die de bouw en infra veiliger en gezonder maken toe. Daartoe behoren ook de werkzaamheden van de ArboTechniek-adviseurs.”

Zetje in de juiste richting

Een voorbeeld van een onderwerp waarbij de adviseurs ondersteunen is het opstellen van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E), het fundament van het arbobeleid binnen een bedrijf. “De RI&E is zó ontzettend belangrijk. Het maakt je echt bewust van het feit dat er bepaalde risico’s zijn. Ik zou er daarom voor pleiten de RI&E zeer regelmatig te bespreken, het liefst elke week. Dat daarmee het gesprek op gang komt, ook tussen medewerkers onderling. Als de adviseurs van ArboTechniek bedrijven hierbij kunnen ondersteunen, dan is dat alleen maar goed. Uiteindelijk moet je het zelf doen, maar een zetje in de juiste richting kan goed helpen. En ieder bedrijf dat met de RI&E aan de slag gaat, is winst.”

 

Veiligheid en kwaliteit
Wat is Maters’ ideaalbeeld van de installatiebranche? “Veilig en gezond werken moet een wekelijks agendapunt worden. Benadruk het belang ervan. Hoe je dat doet, is voor ieder bedrijf anders. Ik maak me ook sterk voor verantwoord opdrachtgeverschap en ketenaansprakelijkheid. Dúrf elkaar aan te spreken en verricht geen werkzaamheden waar je je niet comfortabel bij voelt.” Volgens Maters hangt veiligheid daarnaast nauw samen met kwaliteit. “Het gaat echt hand in hand. Als we zien dat een werklocatie een puinhoop is, dan blijken vaak zowel de kwaliteit van het werk als de veiligheid niet op orde. Bouwplaatsen die er gelikt uitzien – en die zien we gelukkig steeds vaker – blinken veel vaker uit in kwaliteit, en ook veilig en gezond werken ligt op een veel hoger niveau. Het houdt allemaal verband met elkaar. Als de veiligheidssituatie en de kwaliteit goed is, dan levert het je geld op als bedrijf. Eigenlijk heel logisch!”