Alleen met elkaar kunnen we het verschil maken

Sven Asijee, directeur Wij Techniek

Veilig werken is van groot belang voor werkgevers en werknemers. De werkgever wil van ongevallen en verzuim voorkomen, maar ook de naleving van wetten, regels en normen. Aan de andere kant verlangt een werknemer een veilige werkomgeving waarin zorgen over veiligheidskwesties tot het minimum worden beperkt. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid dus van werkgever en werknemer.

 

Alle aspecten van veiligheid

Veiligheid beslaat een breed scala aan aspecten. In de techniek ligt de focus vaak op fysieke veiligheid, waarbij de werkomgeving het grootste gevaar met zich meebrengt. Er kan hier maar één inzet zijn: “we werken veilig of we werken niet”. Echter, veilig werken omvat niet alleen fysieke veiligheid maar ook sociaal-emotionele veiligheid en psychosociale arbeidsbelasting (PSA), aspecten die in de techniek soms onderbelicht blijven. Dit heeft betrekking op de menselijke interacties binnen het team, maar ook werkdruk en werkstress. Hoe gaan collega’s met elkaar om? Wat doet de drukte met de vakmensen op de werkvloer? Als verantwoordelijke werkgever dient aandacht te worden besteed aan alle aspecten van veiligheid.

 

Gewoon aardig zijn

Zo’n 7 procent van alle werknemers in de bouwnijverheid (bouw, infra, metaal en techniek) heeft te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden benchmarktool, die vorig jaar is gepubliceerd. In totaal gaat het om bijna 25.000 mensen, van de ongeveer 353.000 werknemers die werkzaam zijn in de bouwsector. Ruim 8 procent betreft een vorm van discriminatie, bijvoorbeeld om sekse, geaardheid of leeftijd; zo’n 3 procent houdt verband met pesten door leidinggevenden, klanten of collega’s. Ruim 1 procent heeft te maken met seksuele intimidatie. Lichamelijk geweld komt minder voor. 0,4 procent van de bouwwerknemers geeft aan dat te hebben meegemaakt. Het lijkt zo makkelijk, maar is soms wat lastiger in de praktijk: gewoon aardig zijn naar elkaar.

Elkaar kunnen aanspreken

De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. Er is al gauw een cultuur van ‘stel je niet aan, gewoon doorbijten’. Dat terwijl de impact groot kan zijn. Voor het slachtoffer, maar ook voor het team, de werkgever en zelfs de opdrachtgever. Medewerkers willen niet meer werken met de persoon waar ze een conflict mee hebben. Het teamgevoel verdwijnt, fouten liggen op de loer en die leiden soms tot ongelukken, of vertraging bij projecten. Het leidt tot stress en verzuim.

 

Veilig werken begint met een cultuur van het ‘elkaar kunnen aanspreken’. Op het inzetten van alle veiligheidsmaatregelen en beschermingsmiddelen. Maar ook op het tegengaan van grapjes die niet voor iedereen grappig zijn.