Nieuwe langetermijnstrategie voor Veilig & Gezond werk

Programmaleider Theo-Jan Heesen over het vijfjarenplan van ArboTechniek

De afgelopen 15 jaar hebben de sociale partners binnen de installatietechnieksector grote stappen gezet om veilig en gezond werk op de kaart te zetten. Na de afgelopen jaren gewerkt te hebben vanuit jaarplanningen, gaat ArboTechniek vanaf 2024 met een vijfjarenplan de toekomst in om veilig en gezond werken een nog grotere rol te geven binnen de techniek. Theo-Jan Heesen, programmaleider van ArboTechniek, vertelt meer over de totstandkoming, de focuspunten en de neveneffecten van de nieuwe visie: “Veilig en gezond werken is vanzelfsprekend, maar er is altijd verbetering mogelijk.’’

Duurzame inzetbaarheid
De installatietechniek staat voor meerdere verschillende uitdagingen, wat veel vraagt van ondernemingen en vakmensen. Om duurzame inzetbaarheid van personeel te waarborgen, doen de sociale partners binnen de sector er alles aan om het werk veilig en gezond te laten verlopen. Deze partijen zetten zich binnen ArboTechniek al 15 jaar gezamenlijk in voor duurzame inzetbaarheid van personeel en goede arbeidsomstandigheden in de sector.

 

Na de afgelopen jaren met jaarplanningen te hebben gewerkt, zal ArboTechniek vanaf 2024 met een vijfjarenplan de toekomst in gaan om veilig en gezond werken te promoten. “De technische installatiebranche staat voor een geweldige uitdaging. De energietransitie en de technologische ontwikkeling zijn beide geweldige opgaves: om bij te blijven en vakmensen te scholen maar ook om nieuwe mensen te werven. Veilig en gezond werken kan daarin een enorme bijdrage leveren. Duurzame inzetbaarheid met behoud van personeel, dat is één van de kernpunten van het vijfjarenplan,” voert Theo-Jan aan als beweegreden voor de hernieuwde visie. Door het werk veiliger te organiseren wordt uitstroom voorkomen en de instroom groter, zo is het streven.

“We willen onze diensten en producten nog beter maken zodat we het bereik en impact ervan vergroot worden.”

Speerpunten
De nieuwe visie omvat drie speerpunten: proactieve ondersteuning bieden aan ondernemingen en vakmensen op het gebied van veilig en gezond gedrag, een logisch aanspreekpunt zijn voor de sector en de overheid voor Arbo-vragen, en ten slotte een initiërende rol vervullen met andere betrokkenen in de sector. Dit vereist een langetermijnstrategie en is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd, onderschrijft Theo-Jan. “Deze verbeterslag is niet binnen 1 jaar gemaakt, maar zijn kwesties van de lange adem.”

 

De proactieve ondersteuning voor ondernemingen en vakmensen zit hem met name in het makkelijker vindbaar maken van de instrumenten van ArboTechniek en het verbeteren van het gebruikersgemak van deze instrumenten. “We zien dat de instrumenten die we hebben goed worden ontvangen. Tegelijkertijd zien we dat we slechts een deel van de sector bereiken. We willen onze diensten en producten nog beter maken zodat het bereik en impact ervan vergroot worden.”

 

Het worden van een logisch aanspreekpunt wil ArboTechniek bereiken door als kennisknooppunt te fungeren binnen de sector. “Als er vragen zijn over veilig en gezond werken in de installatietechniek, moeten wij de centrale vindplaats zijn.” Als derde punt ziet Theo-Jan de initiërende rol voor ArboTechniek met ketenpartijen, denk hierbij aan verzuimverzekeraars en arbodiensten, voornamelijk in het samen optrekken. “We zien dat veilig en gezond werk binnen bedrijven zelf gebeurt, maar daaromheen zijn allerlei andere partijen en organisaties actief. We willen kijken of we daar in gezamenlijkheid bedrijven en vakmensen in kunnen ondersteunen.”

De vakmensen centraal
Met het oog op de toekomst is Theo-Jan ambitieus en hoopvol: “We verwachten dat meer bedrijven ArboTechniek weten te vinden, zodat meer en meer bedrijven gebruik maken van onze producten en diensten. Voor de bedrijven die ArboTechniek al kennen gaan we aan de slag om onze bestaande en nieuwe producten nog eenvoudiger en bruikbaarder te maken in de sector.” Concrete voorbeelden die voor het komende jaar op de planning staan zijn de e-learning modules over verschillende onderwerpen, een registratietool voor gevaarlijke stoffen, de Praktijkdagen en bijscholingsbijeenkomsten.

 

Ook voor de toekomst ziet Theo-Jan nog genoeg ondersteuningsmogelijkheden weggelegd waar ArboTechniek goed bij kan helpen. Met een aanbod dat voornamelijk gebaseerd zal worden op data uit de branche. “Om die manier kunnen we beter onze diensten en producten afstemmen om te zien wat er in de sector leeft. Dat is waar we naartoe willen werken: de lange adem staat centraal in het vijfjarenplan.”