Flexibel versnellen: de nieuwe visie toegelicht

De sociale partners in de techniek zijn verenigd in de regiegroep ArboTechniek. Samen hebben zij de afgelopen tijd gewerkt aan de nieuwe vijfjarenstrategie van het programma. Hoe kijken zij vooruit naar ontwikkelingen in de branche? Waar liggen de uitdagingen? En wat zijn de innovatieve oplossingen die ArboTechniek gaat bieden? Zes regiegroepleden lichten toe.

''De insteek van het nieuwe vijfjarenplan is om effectiever deze vaart er in te kunnen houden en snel in te spelen op de veranderende omstandigheden.''

Mari Garcia, Techniek Nederland
Veilig werken begint met bewustwording. En bewustwording betekent het continue herhalen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veilig en gezond werken. Zo zijn bijvoorbeeld de regels omtrent het gebruik van di-isocyanaten met ingang van augustus 2023 gewijzigd. Vanuit ArboTechniek hebben we hier snel op ingespeeld. Een cursus voor de sector werd in no time samengesteld en veel medewerkers zijn voorzien van het verplichte persoonscertificaat ‘veilig werken met di-isocyanaten’. De insteek van het nieuwe vijfjarenplan is om effectiever deze vaart er in te kunnen houden en snel in te spelen op de veranderende omstandigheden. De thema’s waar vooral op ingezoomd gaat worden zijn fysieke belasting en PSA (psychosociale arbeidsbelasting), niet toevallig de top-2 risico’s op uitval in onze sector. Met het onderwerp gevaarlijke stoffen gaan we ook in de komende jaren flink aan de slag. Er is werk aan de winkel aangezien medewerkers hier nog steeds aan blootgesteld kunnen worden. Daarnaast worden meer bedrijven geholpen bij het invullen van de branche RI&E. Belangrijk aangezien de RI&E het bedrijf veel inzicht geeft in de (werk)risico’s van het bedrijf.

 

Stijn de Geus, FNV Metaal
De visie van FNV Metaal is glashelder: alle werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek! Als je vraagt aan een medewerker wat er niet goed gaat, dan wordt er in hun antwoord vaak een onderwerp genoemd dat gaat over veilig en gezond werken. Daarom is het ook een enorme stap voorwaarts dat de sociale partners in de installatietechniek het budget om veilig en gezond werken te stimuleren significant hebben verhoogd. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), fysieke belasting en gevaarlijke stoffen zijn de belangrijkste thema’s voor werknemers in de sector, zo wijst ook onderzoek uit. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat alle beschikbare instrumenten om veilig en gezond te kunnen werken ook echt de medewerkers op de werkvloer bereiken. De ArboTechniek-Veiligheidsapp en de ArboTechniek-adviseurs, die ook ingezet kunnen worden door werknemersvertegenwoordigers zoals ondernemingsraden, VGWM-commissies en kadergroepen van vakbonden, zijn zeer belangrijke hulpmiddelen die hopelijk in toenemende mate gebruikt gaan worden.

''Werkgevers en werknemers moeten er nóg meer van doordrongen raken dat veilig en gezond werken onderdeel is van professionaliteit en vakmanschap!''

Gerard van Dijk, CNV Vakmensen

Met dit nieuwe meerjarenplan maken de sociale partners duidelijk dat veilig en gezond werken een hoge prioriteit kent. Doordat er nu een stevig meerjarenplan ligt, kunnen we als werkgevers en werknemers verenigd in ArboTechniek verdere stappen zetten om te zorgen dat er in de sector veiliger en dus gezonder gewerkt kan worden. Uiteraard kunnen we dit niet alleen; werkgevers en werknemers moeten er nóg meer van doordrongen raken dat veilig en gezond werken onderdeel is van professionaliteit en vakmanschap! Als je er op deze manier naar kijkt, kun je als werknemer ook de situatie met een professioneel oog bekijken, en een zekere afstand nemen tot je werk. Moet het echt zo? Kan het niet veiliger? Handel ik daarnaar? Wij hopen daar met onze Arbocatalogi, maar ook met moderne en toegankelijke hulpmiddelen zoals de ArboTechniek-Veiligheidsapp, een goede bijdrage aan te leveren. Wij gaan er voor!

 

Miranda Groot Zwaaftink, NVKL

Bij veiligheid denken we vaak aan het maken van installaties die voldoen aan normen en wet- en regelgeving. Het gaat echter niet slechts om de technische oplossingen, maar juist om de bewustwording dat installaties veilig moeten zijn voor de mensen die eraan werken en de omgeving. ArboTechniek is de partner die zich richt op veilig én gezond werken in de installatiebranche. De instrumenten die ArboTechniek biedt helpt bedrijven echt concreet. Denk aan toolboxen, de Veiligheidsapp en ArboTechniek-adviseurs die kunnen ondersteunen. ArboTechniek gaat nog sterker inzetten op een actieve ondersteuning aan medewerkers en bedrijven om veilig en gezond gedrag te stimuleren. Dit is belangrijk in de komende jaren, juist ook in de koeltechnische sector. We krijgen daar namelijk te maken met andere koudemiddelen met specifieke veiligheidsrisico’s en een nieuwe doelgroep: cv-installateurs die overstappen naar warmtepompen. Ons doel is om ook hen een goede start te geven met de juiste ondersteuning!

''Gezond zijn en gezond blijven is de basis van een succesvolle loopbaan.''

Bart Janssen, De Unie

In 2023 hebben we vanuit de regiegroep van ArboTechniek een scherpe visie en strategie afgesproken voor het programma. De techniek verandert snel: nieuwe materialen, nieuwe technieken en andere gevaarlijke stoffen en gassen. Dus zijn er ook nieuwe gevaren en risico’s waar je zo snel mogelijk kennis van moet hebben. ArboTechniek investeert stevig om die kennis met je te delen, onder andere via digitale hulpmiddelen. De ArboTechniek-Veiligheidsapp is er al, maar er komt nog meer aan. Gezond zijn en gezond blijven is de basis van een succesvolle loopbaan. Dit gaat niet vanzelf, dus daar moet je aan werken. ArboTechniek helpt je en is de standaard voor Veilig en Gezond werken. Neem contact met ons op als je hulp nodig hebt!

 

Swen Peeters, VIB

Als regiegroep blijven we aandacht en scherpte vragen voor veilig en gezond werken. Hoe vanzelfsprekend dit ook lijkt, te vaak lezen en horen we nog van onveilige situaties en bedrijfsongevallen. Of het nu gaat om onveilige fysieke situaties of het (onverwacht) in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Door te werken aan betere en heldere richtlijnen, gedragen door werknemers en werkgevers in de branches, blijven we een stevig bijdrage leveren aan een veiligere en professionelere werkomgeving. En met ondersteuning, hulpmiddelen en advies kan ArboTechniek iedereen in de branche aan de slag om veiliger en gezonder te werken. Daar gaan we voor!