Samen naar een veilige en gezonde werksituatie

Arbo-adviseur Jan Barrau aan het woord

Ze staan klaar voor alle bedrijven door heel het land om bij alle vragen over veilig en gezond werken te ondersteunen: de arbo-adviseurs van ArboTechniek. Ze helpen met allerlei praktische vragen over bijvoorbeeld werksituaties, het toepassen van de Arbocatalogus en bij het stimuleren van veilig en gezond gedrag. Arbo-adviseur Jan Barrau is nu een jaar actief als adviseur. Samen kijken we terug op zijn eerste jaar in deze rol: “Veiligheid en kwaliteit gaan hand in hand.

Wil van werkgevers
Met een positief gevoel kijkt Jan terug op het afgelopen jaar, waarin hij zich voornamelijk met risico-inventarisaties en veiligheidsvraagstukken heeft beziggehouden. “Ik weet dat de drempel bij vakmensen hoog is om daadwerkelijk met veilig en gezond werken aan de gang te gaan. Maar de wil om ermee aan de slag te gaan een goed en veilig werkklimaat te scheppen, dat merk ik wel heel duidelijk.” De motivatie vanuit werkgevers stemt ook tot tevredenheid. “Ik voel dat werkgevers een grote betrokkenheid hebben bij het welzijn en veiligheid en gezondheid van hun medewerkers. Ze willen dat gewoon goed voor elkaar hebben en collega’s met een goed gevoel laten werken. Daar doen ze moeite voor”, constateert Jan.

 

De vragen die hieruit voortkomen zijn divers van aard. Zo kloppen bedrijven aan met vele verschillende vraagstukken; van het vervoeren van koudemiddel tot het vergoeden van steunzolen voor veiligheidsschoenen. Jan: “Het zijn de brede vragen. Het is maar net waar je als werkgever tegenaan loopt.” Vervolgens probeert Jan vanuit bestaande wet- en regelgeving deze bedrijven van zo goed mogelijk advies te voorzien. “Ik vind het leuk om de bedrijven te kunnen adviseren en ondersteunen. De terugkoppeling vind ik ook heel fijn. Bedrijven ervaren het hopelijk ook als een verlaging van de drempel.”

 

Toch ziet Jan nog genoeg potentie in de toenadering van bedrijven. “We worden nog te weinig gevonden. Veel meer bedrijven kunnen baat hebben bij wat we vanuit ArboTechniek kunnen leveren. Bedrijven die ons vanuit zichzelf vinden, dat gebeurt te weinig. De vraag moet vaak eerst gesteld worden aan de bedrijven.”

“Laat medewerkers ook toolboxen geven aan elkaar, en elkaar aanspreken op veiligheid. Juist hiermee bied je zorg aan je collega’s.”

Betrokkenheid van werknemers

Na jarenlang in de zeevaart- en offshore sector te hebben gewerkt, is Jan sinds januari aan het werk als arbo-adviseur voor ArboTechniek. Zijn opgedane ervaringen kan hij dan ook goed gebruiken in veiligheidsvraagstukken in de technische installatie- en isolatiesector. Zo kan het delen van eigenaarschap met werknemers over veiligheid goed uitpakken en betrokkenheid stimuleren.

 

“Zorg dat er goede voorlichting en betrokkenheid van werknemers is bij het opstellen van een RI&E: maak medewerkers eigenaar van waar ze mee bezig zijn. Laat hen bijvoorbeeld ook toolboxen geven aan elkaar, en elkaar aanspreken op veiligheid. Dat voelt eerst heel raar, totdat ze het een paar keer hebben gedaan. Juist hiermee bied je zorg aan je collega’s”, is Jan van mening. Ook kunnen er nog meer stappen worden gemaakt in het bewuster worden van gevaren op de werkplek. “Ben jij je eigenlijk bewust van de risico’s in je omgeving? Daar zie ik nog wel waar winst gehaald kan worden”, aldus Jan.

“Als mensen bedrijven veilig zien werken met steigers, zorgt dat ervoor dat ze binnen een maand extra klussen hebben in dezelfde wijk.”

Positieve bijeffecten
Daarnaast zorgt het hoog in het vaandel hebben van veiligheid juist voor positieve bijeffecten. Jan ziet dat vooral in de zonnepanelen-installatie. “Als mensen bedrijven veilig zien werken met steigers, zorgt dat ervoor dat ze binnen een maand extra klussen hebben in dezelfde wijk. Puur en alleen omdat mensen zo zien dat er professionals aan het werk zijn.”

 

De komende tijd wil Jan zijn kennis van de sector steeds verder uitbreiden met input van bedrijven. Juist het delen van de kennis en het in gesprek gaan geeft Jan energie om het belang van veilig en gezond werken steeds nadrukkelijker op de kaart te zetten. “Ik ga graag met de bedrijven die met praktijkvoorbeelden komen in gesprek en wil daar nog meer inzicht in krijgen. Het is mooi om de best practices van het ene bedrijf door te geven aan een ander bedrijf dat daar behoefte aan heeft.”

Kun je hulp gebruiken bij een veiligheidsvraagstuk in je bedrijf, of wil je praktische ondersteuning? Onze arbo-adviseurs zitten door het hele land en komen graag bij je langs. Zij kunnen je kosteloos helpen met allerlei praktische vragen over bijvoorbeeld werksituaties, toepassen van de Arbocatalogus en stimuleren van veilig en gezond gedrag.