Sarah biedt jou de spiegel

Theater en vakmanschap, het is een combinatie waar Wij Techniek al langer mee werkt. Het biedt een spiegel, inspiratie en verwondering. Maar ook maakt het het mogelijk om bepaalde thema’s te agenderen die best lastig zijn. Wieteke Tichelaar is de trekker van dit unieke programma en is trots dat ook in de recente productie Huis van Sarah het thema veilig werken wordt geagendeerd.  “Iedereen moet veilig kunnen werken en zich veilig kunnen voelen. Dat is één van de centrale boodschappen.

 

“Ik ben Sarah, ik ben zwanger en ik zet dus een kind op de wereld die in 2040 net volwassen is. 2040, het jaar waarvoor we nu mooie plannen en rapporten hebben gemaakt om de wereld leefbaar en veilig te laten zijn. Voor mij en vooral voor mijn kind. De installatiebranche heeft grote invloed op het verduurzamen, comfortabel en veilig maken van onze woon en werkplekken. En daarom heb ik hen en alle betrokkenen uitgenodigd.”

 

Dit zijn de beginzinnen van het nieuwe multimediale programma speciaal voor vakmensen in de techniek, dat door heel Nederland reist. Huis van Sarah opent de deuren voor werkgevers en werknemers. Voor samenwerkingspartners. Voor iedereen die zich een onderdeel voelt van de opdracht een toekomstbestendige leefomgeving te creëren. Eén van Sarahs zes kamers is de Safetyroom. Hier staat – vanzelfsprekend – de veiligheid van medewerkers centraal.

Sociale Veiligheid

Wieteke Tichelaar is programmamanager Kennisontwikkeling en zoekt altijd naar nieuwe manieren om kennis over te dragen. Samen met sociale partners en een team van gedreven collega’s ging ze de uitdaging aan om verkenningen, rapporten en vergezichten om te zetten naar iets dat vakmensen raakt. “We wilden de vakmensen aan het denken zetten, in beweging krijgen en zich vooral trots laten voelen over hoe zij het verschil maken. We wilden rapporten, plannen en tekst tot leven laten komen bij de vakmensen. Op een creatieve manier.” En daar hoort ook veiligheid bij? “Ja, we hebben er ook voor gekozen om het thema sociale veiligheid op de kaart te zetten. Wat doe je als je baas dingen vraagt waar je je niet goed bij voelt? Hoe ga je om met discriminatie op de werkvloer? En hoe kan je aangeven dat je je niet veilig voelt? Het zijn thema’s die de vakbonden en werkgeversorganisaties ook heel belangrijk vinden en mee wilden geven. En vooral overbrengen dat je niet alleen bent als je dat soort vragen hebt!”

 

Zoektocht

Met TheaterMakers Radio Kootwijk is hier een vertaalslag in gemaakt. Tichelaar: “Bij de opzet van het hele programma is de branche zelf betrokken. We spraken met werkgevers, werknemers, sociale partners en wetenschappers. Voortdurend stelden we de vraag: ‘wat moet er in Nederland gebeuren om de energietransitie te kunnen maken, wat kunnen we daar als sector in betekenen en hoe kunnen onze vakmensen daar het verschil in maken?’ Ja, dat klinkt misschien wel hoogdravend, maar je moet gewoon de lat hoog leggen. Iedereen ziet dat we op een kruispunt staan; we moeten als technische sector een sleutelrol pakken om de toekomstbestendige leefomgeving vorm te geven. En daar kwam ook het thema veiligheid aan de orde. Mensen moeten zich goed voelen om te kunnen presteren. En dat namen we dus mee.”

"Je moet het echt zelf beleven."

Beleven

Hoe ziet het eruit? Tichelaar wil er niet teveel over kwijt. “Je moet het echt zelf beleven. Als je een idee wilt hebben, dan moet je vooral de app downloaden. Ik kan wél zeggen dat je in de zes kamers in het huis van de sympathieke Sarah, wordt geraakt door wat je herkent en dat je wordt verrast. In het bijzonder in de Safetyroom zien we dat bezoekers verrast worden door de opzet, geraakt worden door de woorden en het spel en bijna een soort gêne voelen. Dat klinkt raar, maar herkenning geeft hier ook schaamte.” De reacties zijn mooi: ‘Ik heb genoten van Huis van Sarah en ben enthousiast over het feit dat Wij Techniek een dergelijk programma presenteert. Dat getuigt van lef.’ Maar ook de onderliggende boodschap wordt herkend: ‘Huis van Sarah is een manier om bewustzijn te creëren bij de mensen van de installatiebranche, van de assistent-monteur tot aan de directie.’

PSA

Een voorbeeld: in de Arbowet staat dat de werkgever beleid moet voeren om te hoge psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen en waar dat niet mogelijk is te beperken. PSA bestaat uit: werkdruk, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. Tichelaar: “Als je ernaar vraagt, is de eerste reactie vaak: dat speelt niet in mijn organisatie. Maar we weten dat het vaak onbewust wel gebeurt. Een manier van spreken. Een manier van met elkaar omgaan. En dat is wat we wilden agenderen. Oog hebben voor elkaar. Want de medewerkers zijn het meest waardevolle kapitaal van een bedrijf!” En dan? Hoe gaat het verder na de voorstelling. “Dan moet het gesprek starten over PSA, waar wij vanuit Wij Techniek natuurlijk bij kunnen ondersteunen. Ging dit over ons? Herkennen we iets in dat er werd gezegd? Wat kunnen we anders doen? En vooral ook: Hoe zorgen we dat dit geen blinde vlek wordt? Als we dat voor elkaar krijgen, dan ben ik tevreden!”

 

Bezoek het Huis van Sarah bij jou in de buurt! Ga voor meer informatie naar de site van Wij Techniek. Hier kun je ook de Huis van Sarah-app downloaden.