Samen sleutelen aan een beter arbobeleid

Verslag van een leerkringbijeenkomst van ArboTechniek

Ieder jaar organiseert ArboTechniek op verschillende plekken in het land bijeenkomsten die bekend staan als de Leerkringen. Tijdens deze leerkringen gaan arboprofessionals uit de technische installatiebranche met elkaar in gesprek over thema’s die raken aan veilig en gezond werken. Op die manier wordt kennis uitgewisseld over wat er speelt in het arbobeleid, voor welke uitdagingen men staat en vooral hoe kan worden geleerd van elkaars ervaringen. Vandaag zijn we in het Van der Valk hotel in Zwolle, waar het thema werkdruk centraal staat.

 

Voor Richard van Lingen (Lomans) is het de eerste keer dat hij een Leerkring van ArboTechniek bijwoont. “Via een mail werd ik uitgenodigd om de leerkring bij te wonen”, licht Richard toe. Met zijn deelname hoopt Richard kennis uit te wisselen met branchegenoten, specifiek over thema’s en die trends die spelen binnen het arbobeleid. Dennis Veenstra (Van Lente) heeft vaker deelgenomen aan de leerkringen. Tijdens deze leerkring wordt het gesprek geleid door een inhoudsdeskundige, namelijk arbeids- en organisatiedeskundige Judith van Amersfoort. Volgens Dennis is die opzet waardevol: “De mogelijkheid om samen met een expert in gesprek te gaan over een actueel onderwerp is van meerwaarde om informatie op te halen – en vervolgens te kunnen delen met collega’s.”

“Door het delen van kennis en ervaringen helpen we elkaar echt verder!"

Werkdruk

Met haar jarenlange ervaring als arbeid en organisatiedeskundige gaat Judith van Amersfoort in gesprek met de deelnemers over de wet- en regelgeving rond Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), in het bijzonder werkdruk. Judith stipt aan dat werkdruk een bekend fenomeen is op de Nederlandse arbeidsmarkt. 44% van de werkgevers geeft bijvoorbeeld aan dat werkdruk een belangrijk risico vormt voor het welzijn op de werkvloer. In dat kader is in de Arbowet de verplichting opgenomen voor werkgevers om PSA op de werkvloer te beperken of te voorkomen. Het is bijvoorbeeld verplicht om PSA in kaart te brengen met behulp van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

 

Ook in de installatietechniek bestaan er vormen van werkdruk onder werknemers. Volgens de deelnemers aan de Leerkring is dat wellicht te verklaren aan de hand van het ‘DNA’ van de sector. Binnen de werkzaamheden is men vaak afhankelijk van planningen en relaties met de bouwsector. Anderzijds is het traditionele takenpakket van bijvoorbeeld de monteur veranderd. Zaken als bijvoorbeeld administratie, tijdsregistratie en soortgelijke activiteiten vormen nu ook dagelijkse onderdelen van de werklast.

Signaleren en handelen  

Judith vraagt de deelnemers of zij hun ervaringen kunnen delen rondom het inventariseren van werkdruk. Al snel blijkt dat er onderling verschillende methodes zijn ingericht om het thema op de werkvloer in kaart te brengen. Richard van Lingen geeft aan dat Loman een toolkit heeft gemaakt om collega’s wegwijs te maken in het herkennen van werkdruk. Als iemand werkdruk signaleert, biedt de toolkit vervolgens advies over hoe men op de werkvloer kan omgaan met de situatie. “Het biedt een handvat om te helpen met de vraag: ‘wat kan ik als collega en als leidinggevende doen om te helpen?’”, licht Richard verder toe. Een andere deelnemer deelt dat binnen zijn organisatie er een maandelijks moment bestaat waarin werknemers hun ervaren werkdruk kunnen delen. Dit is vertrouwelijk en vindt dus op individuele basis plaats.

 

Tot slot deelt iemand het voorbeeld waarin er een aantal keer per jaar een enquête wordt gedeeld onder de werknemers. Werknemers kunnen hierin invullen in welke mate veiligheid wordt ervaren – maar ook welk risico er vanuit hun ervaring bestaat op werkdruk. Ondanks de eigen initiatieven geven bijna alle aanwezigen aan dat het écht een kunst is om iets als werkdruk te inventariseren onder de medewerkers. De groep geeft aan dat de ervaring leert dat er vaak externe deskundigheid voor nodig is om de inventarisaties uit te voeren, of om hierbij te adviseren. Een goed voorbeeld hiervan zijn de adviseurs van ArboTechniek, aldus de groep. Zij kunnen geheel kosteloos adviseren bij het uitvoeren van een PSA-inventarisatie.

"De leerkring biedt aanknopingspunten om toe te passen in mijn eigen organisatie."

Afronding

Na kort afsluitend woord van Judith komt de leerkring in Zwolle ten einde. In tweeënhalf uur tijd spraken de deelnemers over werkdruk, maar dan vooral de middelen om het fenomeen te signaleren en erop te handelen. “Door het delen van deze kennis en ervaringen helpen we elkaar echt verder,” zo geeft Arjan Benard (Morrenhof-Jansen Installatiebedrijven) aan. “De uitgewisselde kennis uit de leerkring biedt aanknopingspunten om toe te passen in mijn eigen organisatie.” Wat hij vooral meeneemt, is de ambitie om zijn collega’s nog verder te ondersteunen om negatieve werkdruk te voorkomen. “Hierbij probeert iedereen elkaar de juiste tools in handen te geven om deze vorm van psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen, en waar nodig te helpen.”

 

De gedeelde praktijkervaringen leidden tot een mooi gesprek tussen de deelnemers, mede omdat er niet één alomvattende benadering is om de wet- en regelgeving concreet door te vertalen naar de werkvloer.

 

Ook meedoen aan de leerkring? Kijk op de site van ArboTechniek.